Mer om butikssystemet

Många moduler finns för Prestashop

Det finns ett mycket stort antal färdiga moduler för många olika ändamål att hämta och installera, många är gratis, andra kostar en del.

Man kan lätt installera eller ta bort en modul. Denna demobutik har ett urval moduler installerade, ni väljer sedan själva i er butik.

Kontakta Inskrift för mer info »